default logo

Psycholoog Justine

Vanaf november 2020 hebben we op donderdag een vaste psychologe in huis. Justine Caron zal consultaties doen op donderdag na afspraak.

Justine stelt haar manier van werken graag even aan jullie voor:

Mijn naam is Justine Caron en ik ben klinisch psycholoog van opleiding.

Ik werk specifiek met volwassen die nood hebben aan psychologische begeleiding. De aanleiding hiervoor kan erg divers zijn. Voor sommigen neemt dit de vorm aan van erg concrete problemen, terwijl anderen juist met een algemeen gevoel van onrust zitten. Relatieproblemen, slapeloosheid, piekeren, depressieve gevoelens, angstige gedachten, vreemde dromen, seksuele problemen, moeilijkheden op het werk, ouder-kind uitdagingen, … het lijstje is te kort om op te sommen hoe mensen soms in de knoop kunnen geraken met hunzelf of met anderen. Het kan in dergelijke situatie soelaas bieden om met een psycholoog te spreken.

Tijdens deze gesprekken werken we rond allerlei thema’s waar jouw vraag en unieke levensverhaal het belangrijkste spilpunt vormen. Je krijgt bij mij de ruimte om vrij en ongecensureerd te spreken: alles kan en mag gezegd worden, zonder schaamte of schroom. Door zowel elementen uit het heden als uit het verleden te bespreken, trachten we zicht te krijgen op wat je parten speelt, hoe je met jezelf in de knoopt bent geraakt en welke innerlijke conflicten je drijven. Dat alles om jou inzicht te geven in jezelf en je in staat te stellen (andere) keuzes te maken. Kortom: een begeleiding op maat op een oordeelvrije manier.

Na een eerste telefonisch contact leggen we een afspraak vast voor een aantal verkennende gesprekken. Denk hierbij aan de aard van de ervaren problemen, je verwachtingen naar mij toe en het aangeboden kader. Duur en frequentie worden afgestemd naargelang jouw noden; kostprijs overeengestemd afhankelijk van je inkomen.