default logo

Afwezigheden

Lk. Lien Verdickt

Afwezig van 18 juli 2022 tot 5 augustus 2022

Afwezig van 22 augustus 2022 tot 29 augustus 2022

Dr. Marina de Regt

Afwezig van 18 juli 2022 tot 5 augustus 2022

Dr. Mattie Raick

Nam afscheid van de praktijk op 31 december 2021