default logo

Doorverwijsadressen

Psychologische begeleiding in onze praktijk

Voedingsbegeleiding in onze praktijk

Chiropraxie in onze praktijk


Pre- en postnatale kinesitherapeuten


Kinesitherapie, osteopatie, chiropraxie

    • Kinepraktijk K-fit – www.k-fit.be
      Kinesitherapie bij volwassenen en kinderen

Voedingsbegeleiding


Logopedie


Vroedvrouwen in de regio