default logo

Dragen – tijd voor alle draagvragen

English below

Tijdens deze infosessie praten we over het dragen van je kindje. Je krijgt er heel wat informatie rond veiligheid en ergonomie.

Tijdens dit ontmoetingsmoment laten we graag door de bomen het bos zien: draagdoeken, draagzakken, … hoe kies je wat gepast is? Hoe weetje welke systemen er veilig zijn voor je kindje, aangenaam zitten voor jezelf, … Hoe ga je met al die meters draagdoek aan de slag zonder in de knoop te geraken?

Let op: Deze infosessie is niet hetzelfde als een draagconsult. Een praktische vraag kan zeker maar het groepsmoment vervangt geen volwaardig draagconsult, daar hebben we niet de tijd voor. Wel krijg je antwoord op je vragen en geven we je graag heel wat theoretische handvaten mee om thuis aan de slag te kunnen gaan.

Deze bijeenkomst is ook de ideale plek om met gelijkgestemde ouders te praten zonder veroordelingen. Er wordt wel eens gezegd “it takes a village to raise a child” en daar zit zeker wat in. Wij willen tijdens dit ontmoetingsmoment graag mee een stukje je zorgen en vragen helpen dragen.

Wanneer?

Waar?

Deelnameprijs?

20 EUR per persoon – 30 EUR per koppel

Inschrijven kan door een email te sturen naar info@groei.gent en is pas definitief na ontvangst van de betaling. Om de kwaliteit van onze infosessies te garanderen voorzien wij een maximaal aantal deelnemers. Snel inschrijven is dus de boodschap.

Babywearing info session

During this informative session we will discuss carrying your child. You will receive a lot of information about safety and ergonomics.
During this meeting we will show you help you see the woods through the trees: slings, carriers, … how to choose what is appropriate? How do you know which systems are safe for your child, comfortable for yourself, … How do you work with all those meters of wraps without getting tangled?
Note: This informative session is not the same as a babywearing consult. Practical question are certainly possible but the group session does not replace a full babywearing consultation, we will not have the time for that. However, you will receive answers to your questions and we will give you a lot of theoretical tools to work with at home.
This meeting is also the ideal place to chat with like-minded parents without judgments. It is sometimes said that “it takes a village to raise a child” and there is certainly something in that. We would like to help carry your worries and questions during this meeting.
When?
Where?
Price?
20/30 EUR
You can register by sending an email to info@groei.gent.
To guarantee the quality of our information sessions, we foresee a maximum number of participants. So register quickly is the message