default logo

Rapley – vaste voeding voor je baby

English below

Wanneer je kindje ongeveer een half jaar oud is wordt het tijd om naast melkvoedingen ook andere voeding te gaan aanbieden. Traditioneel wordt er in Vlaanderen vaak een groentenpap of fruitpap aangeboden. Gill Rapley dacht daar anders over. Haar babyvriendelijke methode voor het aanbieden van vaste voeding is ondertussen gekend als de Rapley-methode. Maar wat is “rapleyen” nu echt?

Tijdens deze infosessie praten we over het aanbieden van “stukjes” maar ook van “papjes”. Je krijgt er heel wat informatie rond veiligheid en variatie. We geven je graag heel wat handvaten mee om thuis aan de slag te kunnen gaan.

De infosessie is ook de ideale plek om met gelijkgestemde ouders te praten zonder veroordelingen. Er wordt wel eens gezegd “it takes a village to raise a child” en daar zit zeker wat in. Wij willen tijdens dit ontmoetingsmoment graag mee een stukje je zorgen en vragen helpen dragen.

Wanneer?

Nieuwe data voor de fysieke infosessies volgen of kunnen eenvoudig aangevraagd worden.

Waar?
Gentse Spruiten Buurtlocatie Brugse Poort – Kiekenstraat 4bis 9000 Gent

Deelnameprijs?

Inschrijven kan door een email te sturen naar lien@groei.gent en is pas definitief na ontvangst van de betaling. Om de kwaliteit van onze infosessies te garanderen voorzien wij een maximaal aantal deelnemers. Snel inschrijven is dus de boodschap.

 

Starting solids

When your child is about six months old, it’s time to start offering other foods in addition to milk feeds. Traditionally, a vegetable porridge or fruit porridge is often offered in Flanders. Gill Rapley thought differently. Her baby-friendly method for offering solid food is now known as the Rapley method. But what is “rapley” really?
During this info session we talk about offering “pieces” but also “porridge”. You will get a lot of information about safety and variation. We will give you a lot of tips to get started at home.
The information session is also the ideal place to talk to like-minded parents without judgments. It is sometimes said that “it takes a village to raise a child” and this is certain
ly true. We would like to help you carry your worries and questions with you during this meeting.

 

When?

New sessions to be planned

Where?

As long as circumstances permit, these info sessions will take place at the Gentse Spruiten Buurtlocatie Brugse Poort – Kiekenstraat 4bis 9000 Ghent.

Price?

You can register by sending an email to info@groei.gent.
To guarantee the quality of our information sessions, we foresee a maximum number of participants. So register quickly is the message