default logo

Alcohol tijdens de borstvoedingsperiode?

Er zijn zo van die dingen waarvan iedereen weet dat je ze beter links laat liggen of met mate gaat gebruiken. Sigaretten, suiker, alcohol, koffie, …

Wanneer het enkel over jezelf gaat, wordt er meestal relatief licht overgegaan. Echter wanneer het ook anderen aanbelangt wordt er al eens wat meer aandacht aan gegeven. 

Tijdens feestperiodes krijgen we bij Groei! dan ook vaak de vraag of er alcohol gedronken kan worden tijdens de borstvoedingsperiode en hoe je daar dan best op een veilige manier mee kan omgaan.

Op basis van informatie van Dr. Jack Newman zetten we voor jullie graag de feiten even op een rijtje:

Pump and dump

Wat een vreselijke uitdrukking: pump and dump.

Het is een Engelstalige uitdrukking om aan te geven dat je je melk afkolft en dan weggiet. Wanneer je te veel gedronken hebt kan het soms nodig zijn je melk af te kolven. Je voedt immers op vraag en misschien drinkt je kindje nog zo vaak dat je borsten oncomfortabel vol voelen terwijl je nog te veel op hebt. Dan moet je afkolven, voor je eigen comfort en productie.

Het alcoholpercentage in afgekolfde melk daalt echter niet meer eens die afgekolfd is. Je kan niet “alcoholhoudende melk” afkolven en dan “goeie melk” over houden. Het alcoholpercentage in je eigen melk daalt wel vanzelf in je lichaam. Net zoals alcohol vanzelf uit je bloed verdwijnt, verdwijnt die dus ook uit je melk.

Alcohol in moedermelk

Hoeveel alcohol komt er in je melk terecht?

Enkele jaren geleden vroeg een wetenschappelijk aangelegde moeder zich hetzelfde af en ze deed daarop volgende onderzoeken:

 • Ze nam een staaltje van 1ml afgekolfde melk voor het drinken van alcohol. Het staal werd afgekolfd in het midden van een sessie.
 • Nadat het kindje voldoende gedronken had dronk ze ongeveer 60ml wodka (gemengd met voldoende frisdrank) over een periode van ongeveer 30 minuten. Vervolgens nam ze 1u na het starten van het hele proces opnieuw een melkstaal. 
 • Na nog een uurtje wachten nam ze een nieuw melkstaal. In de tussentijd dronk ze uiteraard geen extra alcoholische dranken en at ze ook niets.
 • Enkele dagen later dronk ze een biertje (4.3% alcohol) en enkele glazen wijn binnen een tijdspanne van anderhalf uur. Ze nam opnieuw twee stalen, eentje een uurtje na het laatste drankje en eentje twee uur na het laatste drankje.
 • In het onderzoek wordt aangegeven op welke wetenschappelijke manier de stalen onderzocht werden. Voor meer info kan je uiteraard verder terecht. 
 • De resultaten van de onderzoeken gaven aan een half uurtje na het drinken van het eerste drankje er 0.01370% alcohol in het staal terug te vinden was. In het tweede staal werd geen alcohol terug gevonden. Na het drinken van drie glazen werd er 0.03749% alcohol teruggevonden in het staal. Het alcoholpercentage in het vierde staal bedroeg: 0.00629% 
 • Zij concluderen dan ook dat, hoewel een kind een veel lager lichaamsgewicht heeft dan een volwassene, deze percentages waarschijnlijk geen effect hebben op het kind.

 

De drempelwaarde om in België met de auto te mogen rijden bedraagt op dit moment trouwens 0,05%. Die grens bestaat er om de veiligheid van de andere weggebruikers te garanderen. Alcoholgebruik heeft immers een sterk effect op de rijvaardigheid: wie een glas te veel op heeft reageert trager, de concentratie vermindert, het inschattingsvermogen is niet optimaal, …

Dat zijn voor borstvoeding dan meteen ook de meest reëele gevaren. Wanneer je teveel op hebt om te mogen rijden heb je vaak ook gewoon teveel op om voldoende accuraat voor je baby te zorgen.

“Reasonable alcohol intake should not be discouraged at all. As is the case with most drugs, very little alcohol comes out in the milk. The mother can take some alcohol and continue breastfeeding as she normally does. Prohibiting alcohol is another way we make life unnecessarily restrictive for nursing mothers.”

Dr. Jack Newman

Waar kan je op letten?

 • Leeftijd van de baby

Een pasgeboren kindje heeft een veel minder ontwikkelde lever. Tot de leeftijd van ongeveer drie maanden doen ze er ongeveer dubbel zo lang over als een volwassene om alles om te zetten. 

 • Je eigen lichaamsgewicht

Hoe lichter je bent, hoe sneller je onder invloed zal zijn van alcohol.

 • De hoeveelheid alcohol

Het effect van alcohol op jezelf, je moedermelk en je baby is recht evenredig met hoeveel alcohol je gedronken hebt. Hoe meer je drinkt, hoe langer het duurt voor alles uit je lichaam en dus ook uit je melk is.

Een bruin biertje dan?

Hoewel het geen kwaad zou kunnen om af en toe een glas te drinken heeft alcohol, of dat nu van bruin bier of van iets anders is, een negatieve invloed op je melkproductie. Vaak gaat een kindje wel iets vaker aan de borst maar onderzoek wijst uit dat ze in de eerste uren na de consumptie iets minder melk gaan drinken.

Moeders die alcohol drinken geven vaak aan dat hun toeschietreflex vertraagt is. Dat kan mede de oorzaak zijn waarom kindjes in de eerste uren na een drankje iets minder melk binnen krijgen. Voeden op vraag lost dit probleem echter eenvoudig op.

Too much of a good thing

Te veel is nooit goed. Alcoholmisbruik door een voedende moeder kan bij een jonge baby leiden tot een te trage gewichtstoename en zogenoemde “Failure to thrive”. Alcoholmisbruik heeft een invloed op de melkproductie, op de toeschietreflex, … maar het beïnvloedt ook de capaciteiten van een moeder om voor haar kind te zorgen. Denk je dus dat iemand in je directe omgeving een alcoholprobleem heeft, neem dan zeker contact op met je huisarts om te kijken hoe de situatie kan benadert worden.

Conclusie

Nuchter genoeg om te rijden?

Nuchter genoeg om te voeden!

Toch vragen?

Contacteer dan zeker je lactatiekundige om samen te bekijken hoe je de situatie kan plannen zodat iedereen onbezorgd kan genieten.

Bronnen:

 1. Cobo E. Effect of different doses of ethanol on the milk-ejecting reflex in lactating women.
 2. Hale, T., Medications and Mothers’ Milk, 2014
 3. La Leche League. Borstvoeding – handleiding voor de zorgverlener, 2014
 4. Riordan, K. Wambach, Breastfeeding and Human Lactation, vierde editie.