default logo

Veerkracht

Vanaf november 2020 hebben we op donderdag een vaste psychologe in huis. Justine Caron zal consultaties doen op donderdag na afspraak.

Het lijkt voor veel mensen steeds moeilijker de veerkracht te vinden om met de huidige situatie om te gaan. We zijn ons daar bij Groei! helemaal van bewust. Onze consultaties blijven doorlopen op een veilige manier: in de praktijk waar nodig, online waar gewenst. Toch weten we dat dit niet voor iedereen voldoende zal zijn en daarom geven we Justine via deze weg graag een platform om haar kijk op de dingen te delen en zo extra handvaten te bieden aan wie daar nood aan heeft.

Op  5 november 2020 vertelt zij jullie graag:

“De coronacrisis hakt er bij iedereen in. Een gebrek aan perspectief of beterschap, het gemis aan fysieke warmte en knuffels van onze naasten, een sociaal-cultureel leven dat on hold wordt gezet, … het wordt ons in 2020 niet gemakkelijk gemaakt.

Iedereen dient op zijn eigen manier te zoeken naar hoe men deze crisis te boven zal komen, laat het zijn op relationeel, emotioneel, sociaal of financieel vlak. De donkere dagen staan in schril contrast met de eerste lockdown waar het perspectief van licht, warmte en leven ons werd toegebracht door de lentebries. Allen wilden we een effort doen, ons verantwoordelijkheidsgevoel aanspreken om deze heftige coronacrisis te boven te komen. Alleen, na maanden van inspanningen wordt ons leven opnieuw aan banden gelegd. Dit keer geen perspectief op warmte noch licht.

Er komen ons donkere maanden tegemoet en niet voor iedereen is het evident om optimistisch en hoopvol te blijven. Terug thuis werken zonder collega’s om eventjes een praatje mee te slaan aan de koffiezet. Thuis werken helemaal alleen in alle stilte, of net in een overvol huis met een partner en kinderen die meer ruimte opeisen dan je voor handen hebt. Kinderen die elk vooruitzicht zien teruggeschroefd worden: geen kamp, geen sinterklaasfeest, geen uitstappen, … geen kerstmis?

Deze tweede golf slaat in als een bom en voor sommigen kan het allemaal wat te veel worden. In die gevallen kan het wat soelaas bieden om met een psycholoog te spreken. Mentale problemen zijn in deze tijd alom tegenwoordig. Het stigma dat nog steeds op psychische problemen heerst, hoop ik te breken dankzij een laagdrempelige zorgverlening. Bij mij kun je terecht voor heel diverse problematieken over een wijde waaier aan thema’s heen. Depressieve gevoelens, angstige gedachten, nare dromen of vreemde fantasieën, piekeren of slapeloosheid, relatieproblemen, ouder-kind moeilijkheden, … Alles is bij mij bespreekbaar, zonder schroom of schaamte. Ik luister op een onbevooroordeelde manier naar jouw unieke levensvraag. Samen trachten we via een diepgaande exploratie te kijken naar nieuwe mogelijkheden of andere keuzes. En wie weet zien we het lichtje aan het eind van de tunnel sneller dan verwacht.”